Dữ liệu NCKHSV Bộ môn Tôn giáo học qua các năm (P2)

Thứ ba - 31/05/2022 14:36
NCKHSV năm học 2021-2022
Ảnh. Hội nghị NCKHSV 2021  -  2022
Ảnh. Hội nghị NCKHSV 2021 - 2022


 

                                                                                                                                                Ảnh:  Hội nghị NCKHSV 2020 -  2021. 
Phụ lục 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BÁO CÁO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2021 - 2022
Đơn vị: BỘ MÔN TÔN GIÁO HỌC
Tổng số sinh viên của đơn vị Số sinh viên tham gia NCKHSV Tổng số công trình NCKHSV Số đề tài đạt giải cấp Khoa
205 25 15 15
 
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
Stt Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự A, B, C… theo tên sinh viên) Mã số sinh viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
1 Vũ Ngọc Anh   Mối quan hệ giữa Hồi giáo và pháp luật tại Iran (qua nghiên cứu trong Hiến pháp 1979) TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
2 Chu Thị Phương Anh   Bước đầu tìm hiểu vai trò của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Hữu Thụ
3 Nguyễn Trọng Bình
Trịnh Thị Quỳnh Anh
  Đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay TS. Phạm Thị Chuyền
4 Nguyễn Trung Kiên   Thiền và ứng dụng của thiền trong dưỡng trị tâm lý cộng đồng hậu Covid Ths. Đỗ Thị Minh Thảo
5 Nguyễn Thu Hải
Bùi Hoàng Sơn
Vũ Thị Hồng Chin
  Truyền thông trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong giai đoạn hiện nay Ths. Trần Thị Hằng
6 Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nguyễn Thu Trang
Vũ Thị Hương
  Tìm hiểu lễ hội vía bà Chúa xứ núi Sam (Châu Đốc – An Giang) TS Bùi Thị Ánh Vân
7 Vũ Thị Hương
Trần Bá Hưng
  Nghiên cứu về kinh Mân Côi ở Việt Nam hiện nay TS.  Phạm Thị Chuyền
8 Trịnh Quang Huy   Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hiện nay TS.  Bùi Thị Ánh Vân
9 Đào Khánh Linh
Nguyễn T. Minh Phương 
Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng theo pháp luật Việt Nam hiện nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
10 Hoàng Văn Nhính
Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Tìm hiểu về đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin lành trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. TS. Nguyễn Hữu Thụ
11 Nguyễn Thị Phượng Quỳnh   Tìm hiểu phương pháp thưc hành Thiền Vipassana trong kinh Đại niệm xứ TS. Phạm Thị Chuyền
12 Nguyễn Thị Thắm
Vũ Ngọc Anh
  Tìm hiểu lễ hội làng Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội dưới góc độ tôn giáo học TS Bùi Thị Ánh Vân
13 Nguyễn Trọng Thanh   Giá trị của đình làng Bích Động, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đối với đời sống người dân hiện nay. TS Nguyễn Thị Tố Uyên
14 Nguyễn Quỳnh Trang   Quan niệm về giới trong Kinh Quran TS. Nguyễn Hữu Thụ
15 Nguyễn Thu Trang
Bùi Trung Hiếu
  Tìm hiểu về sự phối thờ anh hùng dân tộc tại chùa Bồ Đề phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. TS. Vũ Văn ChungDANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CẤP KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022
Giải Họ và tên MSSV Email, điện thoại Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Nguyễn Trung Kiên     Thiền và ứng dụng của thiền trong dưỡng trị tâm lý cộng đồng hậu Covid-19  Ths. Đỗ Thị Minh Thảo
Nhì Đào Khánh Linh
Nguyễn T. Minh Phương
    Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng theo pháp luật Việt Nam hiện nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
Nhì Nguyễn Thị Thắm
Vũ Ngọc Anh
    Tìm hiểu lễ hội làng Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội dưới góc độ tôn giáo học TS Bùi Thị Ánh Vân
Ba Nguyễn Thị Phượng Quỳnh     Tìm hiểu phương pháp thưc hành Thiền Vipassana trong kinh Đại niệm xứ TS. Phạm Thị Chuyền
Ba Nguyễn Thu Trang
Bùi Trung Hiếu
    Tìm hiểu về sự phối thờ anh hùng dân tộc tại chùa BĐề phố PViên, phường BĐề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. TS. Vũ Văn Chung
Ba Nguyễn Quỳnh Trang     Quan niệm về giới trong Kinh Quran TS. Nguyễn Hữu Thụ
KK Vũ Ngọc Anh     Mối quan hệ giữa Hồi giáo và pháp luật tại Iran (qua nghiên cứu trong Hiến pháp 1979)  TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
KK Chu Thị Phương Anh     Bước đầu tìm hiểu vai trò của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Hữu Thụ
KK Nguyễn Trọng Bình
Trịnh Thị Quỳnh Anh
 
 
Đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay TS. Phạm Thị Chuyền
KK Nguyễn Thu Hải
Bùi Hoàng Sơn
Vũ Thị Hồng Chin
    Truyền thông trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong giai đoạn hiện nay Ths. Trần Thị Hằng
KK Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nguyễn Thu Trang
Vũ Thị Hương
    Tìm hiểu lễ hội vía bà Chúa xứ núi Sam (Châu Đốc – An Giang) TS Bùi Thị Ánh Vân
KK Vũ Thị Hương
Trần Bá Hưng
    Nghiên cứu về kinh Mân Côi ở Việt Nam hiện nay  TS.  Phạm Thị Chuyền
KK Trịnh Quang Huy     Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hiện nay  TS.  Bùi Thị Ánh Vân
KK Hoàng Văn Nhính
Nguyễn Thị Hồng Hoa
    Tìm hiểu về đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin lành trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. TS. Nguyễn Hữu Thụ
KK Nguyễn Trọng Thanh     Giá trị của đình làng Bích Động, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đối với đời sống người dân hiện nay. TS Nguyễn Thị Tố Uyên


 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢI CẤP TRƯỜNG 2021 - 2022
Giải Họ và tên
(Tên sinh viên phụ trách nhóm đề nghị xếp lên đầu)
Mã số sinh viên
(Theo thứ tự tên sinh viên)
Email, điện thoại liên hệ Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Nguyễn Trung Kiên     Thiền và ứng dụng của thiền trong dưỡng trị tâm lý cộng đồng hậu Covid-19  Ths. Đỗ Thị Minh Thảo
Nhì Đào Khánh Linh
Nguyễn T. Minh Phương
    Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng theo pháp luật Việt Nam hiện nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
Nhì Nguyễn Thị Thắm
Vũ Ngọc Anh
    Tìm hiểu lễ hội làng Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội dưới góc độ tôn giáo học TS Bùi Thị Ánh Vân
Ba Nguyễn Thị Phượng Quỳnh     Tìm hiểu phương pháp thưc hành Thiền Vipassana trong kinh Đại niệm xứ TS. Phạm Thị Chuyền
Ba Nguyễn Thu Trang
Bùi Trung Hiếu
    Tìm hiểu về sự phối thờ anh hùng dân tộc tại chùa BĐề phố PViên, phường BĐề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. TS. Vũ Văn Chung
Ba Nguyễn Quỳnh Trang     Quan niệm về giới trong Kinh Quran TS. Nguyễn Hữu Thụ

 

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thụ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây