Dữ liệu NCKHSV Bộ môn Tôn giáo học qua các năm (P1)

Thứ hai - 26/04/2021 18:38

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
BỘ MÔN TÔN GIÁO HỌC
*********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
********
 
                         
          NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA
      (2017 - 2018)

 
Đơn vị: Bộ môn Tôn giáo học
Tổng số sinh viên của đơn vị Số sinh viên tham gia NCKHSV Tổng số công trình NCKHSV Số đề tài đạt giải cấp Khoa
83 16 11 11
 TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

 
Stt Họ tên MSSV Lớp Tên đề tài GVHD
 1.  
Đỗ Thị Chung   K61 Vấn đề thực phẩm của cộng đồng người Muslim Việt Nam: Thực trạng và giải pháp PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
Th.S Trần Thị Hằng
 1.  
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị
Hoa
Nguyệt
  K61 Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay TS. Nguyễn Hữu Thụ
 1.  
Trần Bá Hưng   K62 Sự hỗn dung trong đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của nhân dân cụm tâm linh chùa Tiên Long - Hà Nam hiện nay TS. Nguyễn Hữu Thụ
 1.  
Phạm Thị Mai Hoa   K62 Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tộc Mông, cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
Th.S Nguyễn Hải Anh
 1.  
Phạm Thùy Phương   K61 Đạo tràng trong Phật giáo ở các tỉnh thành phố phía Bắc: thực trạng và giải pháp TS. Vũ Văn Chung
 1.  
Kim Thanh
Phạm Thị
Sản
Trang
  K61 Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen hiện nay (Qua trường hợp khảo sát về lễ cúng ma nhà ở xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu) PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới
 1.  
Trần Thị
Nguyễn Thị Thùy
Sao
Trang
  K61 Vai trò của người phụ nữ Hồi giáo ở xã hội Ả-Rập qua Thiên Kinh Qur'an PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
 1.  
Nguyễn Xuân
Đỗ Đức
Thắng
Thịnh
  K61 Tìm hiểu luật tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
 1.  
Lưu hồng Thuỷ   K61 Tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực qua lễ hội ông Đùng bà Đà và lễ hội Trò Trám TS. Nguyễn Hữu Thụ
 1.  
Nguyễn Thu Trang   K62 Tư tưởng Phật giáo của Nguyễn Công Trứ PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới
 1.  
Cao Xuân
Nguyễn Quang
Trường
Huy
  K62 Kiến trúc nhà thờ Công giáo qua khảo cứu tại quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
 


 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CẤP KHOA
 
 
Giải Họ và tên MSSV Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Đỗ Thị Chung   Vấn đề thực phẩm của cộng đồng người Muslim Việt Nam: Thực trạng và giải pháp PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
Th.S Trần Thị Hằng
Nhì Phạm Thùy Phương   Đạo tràng trong Phật giáo ở các tỉnh thành phố phía Bắc: thực trạng và giải pháp TS. Vũ Văn Chung
Ba Kim Thanh Sản
Phạm Thị Trang
  Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen hiện nay (Qua trường hợp khảo sát về lễ cúng ma nhà ở xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu) PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới
Ba Trần Bá Hưng   Sự hỗn dung trong đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của nhân dân cụm tâm linh chùa Tiên Long - Hà Nam hiện nay TS. Nguyễn Hữu Thụ
Khuyến khích Lưu hồng Thuỷ   Tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực qua lễ hội ông Đùng bà Đà và lễ hội Trò Trám TS. Nguyễn Hữu Thụ
Khuyến khích Nguyễn Thu Trang   Tư tưởng Phật giáo của Nguyễn Công Trứ PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới
Khuyến khích Nguyễn Xuân Thắng
Đỗ Đức Thịnh
  Tìm hiểu luật tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
Khuyến khích Nguyễn Thị Mai Hoa
Nguyễn Thị Nguyệt
  Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay TS. Nguyễn Hữu Thụ
Khuyến khích Phạm Thị Mai Hoa   Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tộc Mông, cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
Th.S Nguyễn Hải Anh
Khuyến khích Trần Thị Sao
Nguyễn Thị Thùy Trang
  Vai trò của người phụ nữ Hồi giáo ở xã hội Ả-Rập qua Thiên Kinh Qur'an PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
Khuyến khích Cao Xuân Trường
Nguyễn Quang Huy
  Kiến trúc nhà thờ Công giáo qua khảo cứu tại quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
 
CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢI CẤP TRƯỜNG
 
 
Giải Họ và tên MSSV Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Đỗ Thị Chung   Vấn đề thực phẩm của cộng đồng người Muslim Việt Nam: Thực trạng và giải pháp PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
Th.S Trần Thị Hằng
 


CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


  
     DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
                                                                     NĂM HỌC 2018 - 2019

 
Stt Họ tên Lớp Tên đề tài Người hướng dẫn Ghi chú  
 1.  
Ngô Tùng Lâm K61 Vai trò, giá trị của đạo đức Phật giáo trong nâng cao đạo đức sinh viên TS. Nguyễn Thị Tố Uyên ThS. Phạm Thị Chuyền 66
 1.  
Lê Hải Yến K61 Nghiên cứu mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) ThS. Phạm Thị Chuyền PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh  
 1.  
Cao Minh Đạt K61 Tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải và lễ hội rước Mẫu tại đền Mẫu Thuỷ Hoài Đức Hà Nội. PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh TS. Bùi Thị Ánh Vân 71
 1.  
Nguyễn Minh Huyền K61 Tìm hiểu kinh Thập Thiện trên cơ sở bản dịch của HT. Thanh Tứ ThS. Phạm Thị Chuyền PGS.TS. Lê Bá Trình 70
 1.  
La Kỳ Duyên
Lưu Hồng Thuỷ
Đặng Thục Linh
K61 Bát bộ chúng qua hình tượng nhân vật trong Thiên long bát bộ của Kim Dung ThS. Đỗ Thị Minh Thảo PGS.TS. Lê Bá Trình 78
 1.  
Kim Thanh Sản K61 Mói quan hệ giữa Công giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh TS. Nguyễn Hữu Thụ 72
 1.  
Ngô Quang Minh K61 Vai trò của tôn giáo trong đời sống đương đại nước Mỹ TS. Vũ Văn Chung ThS. Đỗ Thị Minh Thảo  
 1.  
Hoàng Quỳnh Lưu K61 Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu và lễ hội tại Đền Đông Cuông (Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) ThS. Trần Thị Hằng TS. Nguyễn Thị Tố Uyên  
 1.  
Trần Bá Hưng K62 Cộng đồng LGBT trong việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ  TS. Nguyễn Hữu Thụ PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới  
 1.  
Trần Đăng Khoa K62 Một số đặc điểm đời sống tín ngưỡng tôn giáo nhà Trần qua khảo sát khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới ThS. Phạm Thị Chuyền 71
 1.  
Nguyễn Kiều Trang K62 Tìm hiểu lễ cấp sắc Pựt Tày ở Ba Bể Bắc Kạn  TS. Nguyễn Hữu Thụ TS. Vũ Văn Chung  
 1.  
Nguyễn Thu Trang K62 Ảnh hưởng của tu tưởng Nho giáo về đạo làm người ở Nguyễn Đình Chiểu qua khảo sát nội dung phạm trù “nghĩa” trong tác phẩm Lục Vân Tiên PGS. TS. Đỗ Thị Hòa Hới ThS. Trần Anh Đào 75
 1.  
Nguyễn Đức Thiện K62 Tìm hiểu nghi lễ Khai phương phá ngục ở Ninh Bình  TS. Nguyễn Hữu Thụ PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh  
 1.  
Nguyễn Thu Trang K63 Sự hội nhập của tổ chức Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến nay TS. Nguyễn Thị Tố Uyên ThS. Trần Anh Đào 0
 1.  
Bùi Trung Hiếu
Lê Văn Hiếu
K63 Tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Rõm xã Nam Sơn huyện Sóc Sơn hiện nay TS. Bùi Thị Ánh Vân  TS. Nguyễn Hữu Thụ 85
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Hoa K63 Một số tư tưởng triết học Phật giáo Ths. Trần Thị Hằng PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới 90

                                                                                                                                                                           CHỦ NHIỆM KHOA 
BÁO CÁO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2019 - 2020


 
                                                                                            Đơn vị: BỘ MÔN TÔN GIÁO HỌC
Tổng số sinh viên của đơn vị Số sinh viên tham gia NCKHSV Tổng số công trình NCKHSV Số đề tài đạt giải cấp Khoa
164 16 09 08
 
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

 
Stt Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự A, B, C… theo tên sinh viên) Mã số sinh viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
1 Lê Văn Hiếu
Trần Khánh Huyền
  Tìm hiểu vấn đề chữa bệnh trong tín ngưỡng Then của người Tày và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt TS. Nguyễn Hữu Thụ
2 Trịnh Quang Huy   Đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực  thù địch trên lĩnh vực tôn giáo ở Nghệ An hiện nay PGS.TS. Lê Bá Trình
3 Đỗ Xuân Huỳnh
Nguyễn Đức Thiện

 
Nguồn gốc, tư tưởng trong thực hiện nghi thức Khai phương phá ngục của nghi lễ Phật giáo Miền Bắc. Qua khảo sát ở sơn môn Yên Bình tại Kim Sơn- Ninh Bình PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
4 Bùi Tài Lộc
Nguyễn Kiều Trang
Phạm Thị Quế Anh
  Đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội Vệt Nam hiện nay (qua nghiên cứu hai bản Kinh Thập thiện nghiệp và Mười điều răn) PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
5 Ngô Quang Minh
Nguyễn Thị Thắm
  Tín ngưỡng thờ Vua Bà tổ nghề quan học qua khảo cứu tại làng Viêm Xá, xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh – Nguồn gốc và vai trò PGS.TS.Đỗ Thị Hòa Hới
6 Lưu Tuấn Nghĩa
Tạ Bá Hoàng Long
Cao Tùng Lâm
  Sự tác động của tín ngưỡng bản địa đến Công giáo ở Việt Nam trong thời kì hiệu tòa (1533 – 1960) PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
7 Hoàng Thị Như Quỳnh   chính sách pháp luật của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng từ năm 1975 đến nay TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
8 Nguyễn Thu Trang   Lễ hội chùa Hương hiện nay (Hương Sơn, Mỹ Đức ): Thực trạng và một số giá trị của nó PGS.TS. Đỗ Thị Hoà Hới
9 Nguyễn Hy Vọng   Khu di tích chùa Quảng Nghiêm (Chương Mỹ-Hà Nội)- Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và công tác bảo tồn di sản tôn giáo TS. Bùi Thị Ánh Vân
 


 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CẤP KHOA
NĂM HỌC 2019 - 2020


 
Giải Họ và tên
(Tên sinh viên phụ trách nhóm đề nghị xếp lên đầu)
Mã số sinh viên
(Theo thứ tự tên sinh viên)
Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Đỗ Xuân Huỳnh
Nguyễn Đức Thiện


 
Nguồn gốc, tư tưởng trong thực hiện nghi thức Khai phương phá ngục của nghi lễ Phật giáo Miền Bắc. Qua khảo sát ở sơn môn Yên Bình tại Kim Sơn- Ninh Bình PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Nhì Nguyễn Thu Trang   Lễ hội chùa Hương hiện nay (Hương Sơn, Mỹ Đức): Thực trạng và một số giá trị của nó PGS.TS. Đỗ Thị Hoà Hới
Nhì Trịnh Quang Huy   Đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực  thù địch trên lĩnh vực tôn giáo ở Nghệ An hiện nay PGS.TS. Lê Bá Trình
Ba Lê Văn Hiếu
Trần Khánh Huyền
  Tìm hiểu vấn đề chữa bệnh trong tín ngưỡng Then của người Tày và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt TS. Nguyễn Hữu Thụ
Ba Ngô Quang Minh
Nguyễn Thị Thắm
  Tín ngưỡng thờ Vua Bà tổ nghề quan học qua khảo cứu tại làng Viêm Xá, xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh – Nguồn gốc và vai trò PGS.TS.Đỗ Thị Hòa Hới
Ba Lưu Tuấn Nghĩa
Tạ Bá Hoàng Long
Cao Tùng Lâm
  Sự tác động của tín ngưỡng bản địa đến Công giáo ở Việt Nam trong thời kì hiệu tòa (1533 – 1960) PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
KK Bùi Tài Lộc
Nguyễn Kiều Trang
Phạm Thị Quế Anh
  Đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội Vệt Nam hiện nay (qua nghiên cứu hai bản Kinh Thập thiện nghiệp và Mười điều răn) PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
KK Nguyễn Hy Vọng   Khu di tích chùa Quảng Nghiêm (Chương Mỹ-Hà Nội)- Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và công tác bảo tồn di sản tôn giáo TS. Bùi Thị Ánh Vân
 
 
 
 
 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT
GIẢI CẤP TRƯỜNG 2019 - 2020


 
Giải Họ và tên MSSV Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Đỗ Xuân Huỳnh
Nguyễn Đức Thiện


 
Nguồn gốc, tư tưởng trong thực hiện nghi thức Khai phương phá ngục của nghi lễ Phật giáo Miền Bắc. Qua khảo sát ở sơn môn Yên Bình tại Kim Sơn- Ninh Bình PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Nhì Nguyễn Thu Trang   Lễ hội chùa Hương hiện nay (Hương Sơn, Mỹ Đức): Thực trạng và một số giá trị của nó PGS.TS. Đỗ Thị Hoà Hới
Nhì Trịnh Quang Huy   Đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực  thù địch trên lĩnh vực tôn giáo ở Nghệ An hiện nay PGS.TS. Lê Bá Trình
Ba Lê Văn Hiếu
Trần Khánh Huyền
  Tìm hiểu vấn đề chữa bệnh trong tín ngưỡng Then của người Tày và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt TS. Nguyễn Hữu Thụ
Ba Ngô Quang Minh
Nguyễn Thị Thắm
  Tín ngưỡng thờ Vua Bà tổ nghề quan học qua khảo cứu tại làng Viêm Xá, xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh – Nguồn gốc và vai trò PGS.TS.Đỗ Thị Hòa Hới
Ba Lưu Tuấn Nghĩa
Tạ Bá Hoàng Long
Cao Tùng Lâm
  Sự tác động của tín ngưỡng bản địa đến Công giáo ở Việt Nam trong thời kì hiệu tòa (1533 – 1960) PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
 


 
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2020 - 2021

 
Đơn vị:
Tổng số sinh viên của đơn vị Số sinh viên tham gia NCKHSV Tổng số công trình NCKHSV Số đề tài đạt giải cấp Khoa
196 11 7 7
 

 
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021


 
Stt Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự A, B, C… theo tên sinh viên) Mã số sinh viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
1 Vũ Ngọc Anh   Nghệ thuật kiến trúc chùa Diên Hựu: xưa và nay TS. Bùi Thị Ánh Vân
2 Vũ Thị Thu Hiền
Hoàng Mai Hương
  Công tác quản lý quản lý nhà nước về đạo Tin Lành trên địa bàn huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) Ths. Trần Thị Hằng
3 Lê Văn Hiếu
Bùi Trung Hiếu
  Nghiên cứu nghi lễ thi đồng quan trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt. TS. Nguyễn Hữu Thụ
4 Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Đức Thiện
  Mandala- Nghệ thuật Phật giáo Mật thừa ThS. Đỗ Thị Minh Thảo
5 Cao Tùng Lâm   Tình hình thực hành Phật giáo Theravada tại Hà Nội hiện nay TS. Phạm Thị Chuyền
6 Hoàng Văn Nhính   Tìm hiểu đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin lành trên địa bàn xã Minh hương Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang TS. Nguyễn Hữu Thụ
7 Nguyễn Trọng Thanh   Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Lý học,huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng hiện nay và một số giá trị của nó PGS.TS. Đỗ Thị Hoà Hới
 
 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CẤP KHOA
NĂM HỌC 2020
- 2021


 
Giải Họ và tên
(Tên sinh viên phụ trách nhóm đề nghị xếp lên đầu)
Mã số sinh viên
(Theo thứ tự tên sinh viên)
Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Lê Văn Hiếu
Bùi Trung Hiếu
  Nghiên cứu nghi lễ thi đồng quan trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt. TS. Nguyễn Hữu Thụ
Nhì Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Đức Thiện
  Mandala- Nghệ thuật Phật giáo Mật thừa ThS. Đỗ Thị Minh Thảo
Nhì Vũ Thị Thu Hiền
Hoàng Mai Hương
  Công tác quản lý quản lý nhà nước về đạo Tin Lành trên địa bàn huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) Ths. Trần Thị Hằng
Ba Vũ Ngọc Anh   Nghệ thuật kiến trúc chùa Diên Hựu: xưa và nay TS. Bùi Thị Ánh Vân
Ba Cao Tùng Lâm   Tình hình thực hành Phật giáo Theravada tại Hà Nội hiện nay TS. Phạm Thị Chuyền
KK Nguyễn Trọng Thanh   Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Lý học,huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng hiện nay và một số giá trị của nó PGS.TS. Đỗ Thị Hoà Hới
KK Hoàng Văn Nhính   Tìm hiểu đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin lành trên địa bàn xã Minh hương Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang TS. Nguyễn Hữu Thụ
 
  
 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT
GIẢI CẤP TRƯỜNG
2020
- 2021


 
Giải Họ và tên
(Tên sinh viên phụ trách nhóm đề nghị xếp lên đầu)
Mã số sinh viên
(Theo thứ tự tên sinh viên)
Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Lê Văn Hiếu
Bùi Trung Hiếu
  Nghiên cứu nghi lễ thi đồng quan trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt. TS. Nguyễn Hữu Thụ
Nhì Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Đức Thiện
  Mandala- Nghệ thuật Phật giáo Mật thừa ThS. Đỗ Thị Minh Thảo
Nhì Vũ Thị Thu Hiền
Hoàng Mai Hương
  Công tác quản lý quản lý nhà nước về đạo Tin Lành trên địa bàn huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) Ths. Trần Thị Hằng
Ba Vũ Ngọc Anh   Nghệ thuật kiến trúc chùa Diên Hựu: xưa và nay TS. Bùi Thị Ánh Vân
Ba Cao Tùng Lâm   Tình hình thực hành Phật giáo Theravada tại Hà Nội hiện nay TS. Phạm Thị Chuyền
 


 

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thụ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây