Trường đào tạo chất lượng cao

Thứ năm - 21/01/2021 11:49
Khung chương trình
Trường đào tạo chất lượng cao

Khung chương trình

 
Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 32
1         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3         Tư tưởng Hồ Chí Minh       2
4         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5         Tin học cơ sở 2 3
6         Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7         Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8         Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9         Ngoại ngữ cơ sở 4(***) 5
  Tiếng Anh cơ sở 4(***)  
  Tiếng Nga cơ sở 4(***)  
  Tiếng Pháp cơ sở 4(***)  
  Tiếng Trung cơ sở 4(***)  
10     Giáo dục thể chất  4
11     Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
12     Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
13     Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
14     Nhà nước và pháp luật đại cương 2
15     Lịch sử văn minh thế giới 3
16     Cơ sở văn hoá Việt Nam(*) 3
17     Xã hội học đại cương(*) 3
18     Tâm lý học đại cương(*) 3
19     Logic học đại cương(*) 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
20     Kinh tế học đại cương 2
21     Môi trường và phát triển 2
22     Thống kê cho khoa học xã hội 2
23     Thực hành văn bản tiếng Việt 2
24     Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1  Các học phần bắt buộc 12
25     Tâm lý học xã hội(*) 3
26     Công tác xã hội đại cương (*) 3
27     Tôn giáo học đại cương 3
28     Nhân học đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
29     Dân số học đại cương 3
30     Tâm lý học giao tiếp 2
31     Lịch sử Việt Nam đại cương 3
32     Gia đình học 2
33     Sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu 2
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
IV.1 Các học phần bắt buộc 9
34     Tâm lý học phát triển (*) 3
35     Hành vi con người và môi trường xã hội (*) 3
36     Phát triển cộng đồng  3
IV.2 Các học phần tự chọn  5/10
37     Tâm lý học sức khoẻ  2
38      Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3
39     Chính sách xã hội 2
40     Công tác xã hội với người nghèo  3
V Khối kiến thức ngành  68
V.1 Các học phần bắt buộc 42
41     Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh 2
42     Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao (*) 3
43     Tâm lý học thần kinh(***) 3
44     Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý (*) 4
45     Những vấn đề cơ bản của tâm lý học (*) 4
46     Tâm lý học tham vấn (*) 3
47     Tâm lý học quản lý (*) 3
48     Tâm lý học nhân cách(*) 3
49     Tâm lý học lâm sàng đại cương(*) 3
50     Đánh giá tâm lý (*) 4
51     Tâm lý học môi trường (***) 3
52     Tâm lý học sáng tạo (***) 3
53     Thực hành nghiên cứu khoa học (***) 4
V.2 Các học phần tự chọn  16/64
  (Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng ngành dưới đây)  
V.2.1 Hướng chuyên ngành Tâm lý học xã hội  16
54     Tâm lý học gia đình  3
55     Tâm lý học giới  2
56     Tâm lý học văn hóa 2
57     Tâm lý học dân tộc 3
58     Tâm lý học tôn giáo 2
59     Tâm lý học pháp lý 2
60     Thực hành tâm lý học xã hội  2
V.2.2 Hướng chuyên ngành Tâm lý học Quản lý- kinh doanh 16
61     Tâm lý học quản trị kinh doanh 3
62     Giao tiếp trong quản lý kinh doanh 2
63     Tâm lý học tổ chức 2
64     Tâm lý học lao động hướng nghiệp  3
65     Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo 2
66     Tâm lý học du lịch 2
67     Thực hành tâm lý học quản lý- kinh doanh 2
V.2.3 Hướng chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng 16
68     Tâm bệnh học đại cương  2
69     Tâm lý trị liệu  3
70     Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 2
71     Đánh giá trong tâm lý học lâm sàng 2
72     Tâm lý học đường  2
73     Phát triển tâm vận động 2
74     Thực hành tâm lý học lâm sàng 3
V.2.4 Hướng chuyên ngành Tâm lý học tham vấn 16
75     Tâm bệnh học đại cương  2
76     Đạo đức nghề tham vấn 2
77     Tham vấn gia đình 3
78     Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên 2
79     Tham vấn nhóm 2
80     Kỹ năng tham vấn qua điện thoại và trực tuyến qua internet 2
81     Thực hành tham vấn tâm lý  3
V.3 Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10
82     Thực tập tổng hợp 3
83     Khoá luận tốt nghiệp 7
  Tổng số 157

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây