PHẬT GIÁO VIỆT NAM – PHẬT GIÁO TỔ QUỐC LUẬN

PHẬT GIÁO VIỆT NAM – PHẬT GIÁO TỔ QUỐC LUẬN

 •   17/10/2023 09:02:00
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS, Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.Bài tham luận tại Hội thảo “Phong trào Phật giáo 1963 và 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu (11/6/1963 – 11/6/2023)”, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
VỊ TRÍ TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC CỦA PHÁP LOA (1284 - 1330) TRONG PHẬT GIÁO TRÚC LÂM THỜI TRẦN

VỊ TRÍ TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC CỦA PHÁP LOA (1284 - 1330) TRONG PHẬT GIÁO TRÚC LÂM THỜI TRẦN

 •   14/02/2023 14:13:00
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
TS. Vũ Văn Chung, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.
LỄ HỘI CHÙA KEO (THÁI BÌNH)

LỄ HỘI CHÙA KEO (THÁI BÌNH)

 •   03/02/2023 23:57:00
 •   Đã xem: 2000
 •   Phản hồi: 0
TS. Phạm Thị Chuyền, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 7 năm 2013, tr. 64.
ĐA DẠNG TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG: THÁCH THỨC VỀ MẶT LUẬT PHÁP TÔN GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á

ĐA DẠNG TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG: THÁCH THỨC VỀ MẶT LUẬT PHÁP TÔN GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á

 •   24/11/2022 15:20:00
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
ThS. Trần Anh Đào - Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại Học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đã đăng Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Số 11&12/2016 (159), tr.22-36. (Bản đã cập nhật)
KHÁI NIỆM TÍN NGƯỠNG HAY TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN NHÂN HỌC TÔN GIÁO

KHÁI NIỆM TÍN NGƯỠNG HAY TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN NHÂN HỌC TÔN GIÁO

 •   01/09/2022 21:58:00
 •   Đã xem: 3004
 •   Phản hồi: 0
Trần Thị Hồng Yến.
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
GIÁ TRỊ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG CỦA NGƯỜI ViỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

GIÁ TRỊ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG CỦA NGƯỜI ViỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 •   01/09/2022 09:34:00
 •   Đã xem: 18068
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Trần Đăng Sinh- Trường ĐHSP Hà Nội & Th.S Nguyễn Phương Hà – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ảnh. Minh Thảo

TÍN NGƯỠNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG

 •   01/09/2022 09:19:00
 •   Đã xem: 1925
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
THỜ CÚNG THẦN TÀI Ở CHÂU THỔ BẮC BỘ – MÔ THỨC THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐÔ THỊ MỚI THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

THỜ CÚNG THẦN TÀI Ở CHÂU THỔ BẮC BỘ – MÔ THỨC THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐÔ THỊ MỚI THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

 •   31/08/2022 16:49:00
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Ngọc Mai. Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
VAI TRÒ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   31/08/2022 14:38:00
 •   Đã xem: 10220
 •   Phản hồi: 0
PGS. TS. Đỗ Thị Hòa Hới Trường Đại học KHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
Ảnh. Huỳnh Hà. https://baocantho.com.vn/tuc-tho-ba-ngu-hanh-o-nam-bo-a131894.html.

TÍN NGƯỠNG THỜ NỮ THẦN TRONG HỆ THỐNG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VIỆT NAM

 •   20/07/2022 22:24:00
 •   Đã xem: 6957
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Đỗ Lan Hiền, Viện Tôn giáo, tín ngưỡng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
KHÁI LƯỢC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THỐNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ

KHÁI LƯỢC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THỐNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ

 •   20/07/2022 21:57:00
 •   Đã xem: 1920
 •   Phản hồi: 0
TS. Ngô Sách Thực & TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHẬT TỬ VIỆT TẠI ĐÀI LOAN

HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHẬT TỬ VIỆT TẠI ĐÀI LOAN

 •   13/06/2022 19:22:00
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Đông Phương học, ĐH KHXH & NV TP.HCM.
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN

 •   13/06/2022 18:28:00
 •   Đã xem: 655
 •   Phản hồi: 0
ThS. BS Phan Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Quản lý Y cổ truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế.
Ảnh. Mẹ Đồng quan

MẸ ĐỒNG QUAN VÀ NGHI LỄ THI ĐỒNG QUAN TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM - TỨ PHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT

 •   10/06/2022 18:44:00
 •   Đã xem: 5242
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Hữu Thụ, Lê Văn Hiếu, Bùi Trung Hiếu, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12 (216), 2021, tr. 104-119.
https://phatgiao.org.vn/phat-giao-voi-cong-viec-tu-thien-d37543.html

PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÔNG VIỆC TỪ THIỆN

 •   09/06/2022 22:42:00
 •   Đã xem: 1874
 •   Phản hồi: 0
GS.TS Nguyễn Hùng Hậu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ảnh Tự viện Phước Duyên, TP Huế. Nguồn: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftangkinhcachue.org

GIÁO DỤC TỰ VIỆN TRUYỀN THỐNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 •   22/05/2022 00:43:00
 •   Đã xem: 534
 •   Phản hồi: 0
GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trường Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ THIỆN CỦA NI GIỚI 	    Ở TP. HỒ CHÍ MINH (GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC VÀ GIỚI)

HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ THIỆN CỦA NI GIỚI Ở TP. HỒ CHÍ MINH (GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC VÀ GIỚI)

 •   20/05/2022 08:01:00
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Khoa Nhân học, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay164
 • Tháng hiện tại164
 • Tổng lượt truy cập458,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây