ĐA DẠNG TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG: THÁCH THỨC VỀ MẶT LUẬT PHÁP TÔN GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á

ĐA DẠNG TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG: THÁCH THỨC VỀ MẶT LUẬT PHÁP TÔN GIÁO Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG Á

 •   24/11/2022 15:20:00
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
ThS. Trần Anh Đào - Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại Học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đã đăng Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Số 11&12/2016 (159), tr.22-36. (Bản đã cập nhật)
KHÁI NIỆM TÍN NGƯỠNG HAY TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN NHÂN HỌC TÔN GIÁO

KHÁI NIỆM TÍN NGƯỠNG HAY TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN NHÂN HỌC TÔN GIÁO

 •   01/09/2022 21:58:00
 •   Đã xem: 1395
 •   Phản hồi: 0
Trần Thị Hồng Yến.
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
GIÁ TRỊ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG CỦA NGƯỜI ViỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

GIÁ TRỊ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ THÀNH HOÀNG CỦA NGƯỜI ViỆT Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 •   01/09/2022 09:34:00
 •   Đã xem: 9954
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Trần Đăng Sinh- Trường ĐHSP Hà Nội & Th.S Nguyễn Phương Hà – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ảnh. Minh Thảo

TÍN NGƯỠNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG

 •   01/09/2022 09:19:00
 •   Đã xem: 1240
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
THỜ CÚNG THẦN TÀI Ở CHÂU THỔ BẮC BỘ – MÔ THỨC THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐÔ THỊ MỚI THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

THỜ CÚNG THẦN TÀI Ở CHÂU THỔ BẮC BỘ – MÔ THỨC THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐÔ THỊ MỚI THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

 •   31/08/2022 16:49:00
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Ngọc Mai. Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
VAI TRÒ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   31/08/2022 14:38:00
 •   Đã xem: 2464
 •   Phản hồi: 0
PGS. TS. Đỗ Thị Hòa Hới Trường Đại học KHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
Ảnh. Huỳnh Hà. https://baocantho.com.vn/tuc-tho-ba-ngu-hanh-o-nam-bo-a131894.html.

TÍN NGƯỠNG THỜ NỮ THẦN TRONG HỆ THỐNG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VIỆT NAM

 •   20/07/2022 22:24:00
 •   Đã xem: 3473
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Đỗ Lan Hiền, Viện Tôn giáo, tín ngưỡng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
KHÁI LƯỢC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THỐNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ

KHÁI LƯỢC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THỐNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ

 •   20/07/2022 21:57:00
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0
TS. Ngô Sách Thực & TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHẬT TỬ VIỆT TẠI ĐÀI LOAN

HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI CỦA PHẬT TỬ VIỆT TẠI ĐÀI LOAN

 •   13/06/2022 19:22:00
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Nguyễn Thị Thanh Mai, Khoa Đông Phương học, ĐH KHXH & NV TP.HCM.
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO VỚI CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THIỆN

 •   13/06/2022 18:28:00
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
ThS. BS Phan Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Quản lý Y cổ truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế.
Ảnh. Mẹ Đồng quan

MẸ ĐỒNG QUAN VÀ NGHI LỄ THI ĐỒNG QUAN TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM - TỨ PHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT

 •   10/06/2022 18:44:00
 •   Đã xem: 3471
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Hữu Thụ, Lê Văn Hiếu, Bùi Trung Hiếu, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12 (216), 2021, tr. 104-119.
https://phatgiao.org.vn/phat-giao-voi-cong-viec-tu-thien-d37543.html

PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÔNG VIỆC TỪ THIỆN

 •   09/06/2022 22:42:00
 •   Đã xem: 1218
 •   Phản hồi: 0
GS.TS Nguyễn Hùng Hậu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ảnh Tự viện Phước Duyên, TP Huế. Nguồn: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftangkinhcachue.org

GIÁO DỤC TỰ VIỆN TRUYỀN THỐNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 •   22/05/2022 00:43:00
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trường Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ THIỆN CỦA NI GIỚI 	    Ở TP. HỒ CHÍ MINH (GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC VÀ GIỚI)

HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI – TỪ THIỆN CỦA NI GIỚI Ở TP. HỒ CHÍ MINH (GÓC NHÌN CỦA NHÂN HỌC VÀ GIỚI)

 •   20/05/2022 08:01:00
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Khoa Nhân học, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM.
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA CÔNG	     TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   19/05/2022 15:42:00
 •   Đã xem: 1095
 •   Phản hồi: 0
PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện HLKHXHVN & PGS.TS. Đỗ Thị Minh Thúy, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa, trường ĐHVHHN.
SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÔN GIÁO VÀO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON – THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TÔN GIÁO VÀO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON – THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

 •   17/05/2022 14:28:00
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0
TS. Trịnh Ngọc Thạch. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN&NĐ của Quốc hội, Trưởng Bộ môn Chính sách công, Khoa KHQL, Trường ĐHKHXH&NV
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ XÃ HỘI-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ XÃ HỘI-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 •   16/05/2022 23:26:00
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0
TS.Tô Đức - Phó Cục trưởng, Cục Bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay288
 • Tháng hiện tại3,152
 • Tổng lượt truy cập325,290
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây