MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO QUA CHÍNH SỬ DƯỚI THỜI LÊ SƠ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO QUA CHÍNH SỬ DƯỚI THỜI LÊ SƠ

 •   30/12/2021 12:38:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
TS. Phạm Thị Chuyền, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 04 (142), năm 2015, từ trang 34-45.
Một số vấn đề về mối quan hệ giữa pháp luật và tôn giáo ở Việt nam hiện nay

Một số vấn đề về mối quan hệ giữa pháp luật và tôn giáo ở Việt nam hiện nay

 •   29/12/2021 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên, giảng viên luật trường Đại học Phương Đông. Bài đã in trên Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam số 1(86), tr 53 - 60.
GÓC NHÌN CỦA TÔN GIÁO HỌC VỀ SỰ THIẾT LẬP ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI TẠI CÁC NƯỚC ASEAN

GÓC NHÌN CỦA TÔN GIÁO HỌC VỀ SỰ THIẾT LẬP ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI TẠI CÁC NƯỚC ASEAN

 •   25/12/2021 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh - Chủ nhiệm Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 189 - 201.
THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT TỬ VÀ CƠ SỞ THỜ TỰ Ở CÁC TỈNH VÙNG NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT TỬ VÀ CƠ SỞ THỜ TỰ Ở CÁC TỈNH VÙNG NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA

 •   25/12/2021 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
TS. Đồng Văn Thu - Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.559 - 572.
QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG KINH PALI CỦA PHẬT GIÁO

QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI TRONG KINH PALI CỦA PHẬT GIÁO

 •   25/12/2021 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
ThS. Nguyễn Văn Thơm (Thích Hạnh Kính). Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 437-445.
SỰ DUNG HỘI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở VIỆT NAM THỂ HIỆN TRONG NGHI LỄ

SỰ DUNG HỘI GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở VIỆT NAM THỂ HIỆN TRONG NGHI LỄ

 •   25/12/2021 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
TS. Đặng Minh Châu - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 389-398.
NHỮNG PHẠM TRÙ CƠ BẢN VỀ BẢN THỂ LUẬN TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

NHỮNG PHẠM TRÙ CƠ BẢN VỀ BẢN THỂ LUẬN TRONG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO

 •   21/12/2021 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
TS. Đinh Quang Hổ (Hòa thượng Thích Quảng Tùng).
Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 410 - 418.
Ảnh M.T, Tượng Tổ thứ 8, Tôn giả Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

CÁI ĐẸP BIỂU TƯỢNG CỦA NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Qua một số ngôi chùa ở vùng Đồng bằng Bắc bộ)

 •   21/12/2021 12:52:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Việt Nữ Tâm Anh - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.Bài viết được tiếp cận từ góc độ Mỹ học.Bài đã in trong cuốn sách "Tương tác mở trong mỹ học Việt Nam đương đại" (Tủ sách Mỹ học Việt Nam đương đại), tr. 8-36.
TÍN LÝ “HIẾU HÒA” CỦA CÔNG GIÁO VÀ Ý NGHĨA THAM CHIẾU TRONG ỨNG XỬ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÍN LÝ “HIẾU HÒA” CỦA CÔNG GIÁO VÀ Ý NGHĨA THAM CHIẾU TRONG ỨNG XỬ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   21/12/2021 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS.Đỗ Lan Hiền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Bài viết này là kết quả nghiên cứu thuộc đề tài “Ảnh hưởng của tôn giáo đến lối sống người Việt và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng lối sống mới hiện nay”, mã số 12.3-2013.12, do quỹ Nafosted tài trợ.Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 535-544.
ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO, BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÀ TÂM LÝ TỘC NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC TÔN GIÁO, BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÀ TÂM LÝ TỘC NGƯỜI

 •   20/12/2021 06:51:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại. Bài viết nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin Lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc”, mã số KHCN-TB.13X/13-18 thuộc Chương trình KH và CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì.Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 328-350.
Ảnh: Fb Chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

VẤN ĐỀ TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   18/06/2021 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
TS. Vũ Đức Chính (Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu) - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.553-558.
Ảnh M.T

NGHIÊN CỨU VỀ QUAN HỆ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM (TỪ NĂM 1980 ĐẾN NAY)*

 •   17/06/2021 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 2079
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.*Bài đăng trên Tạp chí Dân tộc học, số 1&2 - 2014, và được in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.518-534.
VẬN DỤNG TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

VẬN DỤNG TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 •   15/06/2021 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 980
 •   Phản hồi: 0
Phật Giáo là một tôn giáo có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Trong quá trình tồn tại và phát triển, với tinh thần “khế lý, khế cơ”, đạo Phật luôn thích ứng với những thay đổi của xã hội, đồng hành cùng quá trình phát triển và tiến bộ của dân tộc. Nếu đối với hàng đệ tử xuất gia, Phật Giáo chỉ rõ con đường để đạt đến những tiến bộ tâm linh giúp họ giác ngộ, giải thoát, thì đối với hàng đệ tử tại gia, thực hành theo đúng chính Pháp của Đức Phật sẽ giúp họ tiến lên trên con đường thành công, trí tuệ và nội tâm an bình. Ánh sáng đạo lý và hạnh nguyện của Ngài có giá trị trường tồn cho đến ngày nay, được các hàng Thánh Đệ Tử kết tập, truyền bá khắp nơi trên các nẻo đường “Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc quần sinh”.
PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 •   06/06/2021 06:17:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
C.S Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh.Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.496 - 506.
SUY NGHĨ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG GIÁO VÀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

SUY NGHĨ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG GIÁO VÀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

 •   06/06/2021 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.480 - 495.
Tượng tổ thiền tông Ấn độ đời thứ 18 - Tôn giả Gayasata (Già-da-xá-đa). Ảnh. M.T

HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC VỀ NGHỆ THUẬT CỦA G.W.F. HEGEL*

 •   04/06/2021 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 1507
 •   Phản hồi: 0
* Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770 - 1831) - triết gia duy tâm khách quan, và là người đại diện tiêu biểu của nền triết học cổ điển Đức. Tác giả bài viết: Việt Nữ Tâm Anh - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đã in trong cuốn sách "Tương tác mở trong mỹ học Việt Nam đương đại" (Tủ sách Mỹ học Việt Nam đương đại), tr. 533-548.
Ảnh: Hùng Hoàng

SỰ GIẢI THÍCH VỀ THẾ GIỚI VÀ CON NGƯỜI CỦA NGƯỜI H’MÔNG (QUA KHẢO CỨU “TANG CA” (KRUÔZ CÊ) CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở SA PA)

 •   28/05/2021 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Hữu Thụ, Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ đề tài "Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc, mã số KHCN-TB/13-18. Dẫn nguồn: Bài viết đã được in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb Tôn giáo, 2017, tr. 284 - 296.
Ảnh minh họa

TRIẾT LÝ VÔ NGÔN CỦA NHÀ PHẬT

 •   24/05/2021 12:08:00 PM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO

QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO

 •   18/05/2021 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) - vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc ta, thư viện Thăng Long của Website Bộ môn Tôn giáo học xin trân trọng giới thiệu các bài viết tư liệu nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về tôn giáo. Đây là những bài nghiên cứu có giá trị được lưu trữ trong kho tư liệu của Bộ môn. Thư viện Thăng Long đăng tải toàn văn bài viết: "Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về tôn giáo" của PGS.TS Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Nguồn dẫn: Bài viết đã được in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, do PGS.TS Trần Thị Kim Oanh chủ biên, Nxb Tôn giáo, 2017.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay172
 • Tháng hiện tại8,868
 • Tổng lượt truy cập64,406
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây