TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU - PHƯƠNG THỨC LƯU GIỮ VÀ TRUYỀN TẢI TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN CỦA NGƯỜI VIỆT

TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU - PHƯƠNG THỨC LƯU GIỮ VÀ TRUYỀN TẢI TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN CỦA NGƯỜI VIỆT

 •   01/09/2022 21:39:00
 •   Đã xem: 2322
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Hữu Thụ.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THUẬT NGỮ “TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN” VÀ “TÍN NGƯỠNG”

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THUẬT NGỮ “TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN” VÀ “TÍN NGƯỠNG”

 •   20/07/2022 22:14:00
 •   Đã xem: 1985
 •   Phản hồi: 0
ThS. Trần Anh Đào
Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI DÂN TỘC TRONG					   CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI

PHẬT GIÁO ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI DÂN TỘC TRONG CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI

 •   14/06/2022 05:50:00
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Thúy Thơm (Thích Minh Thịnh), Ủy viên Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.
Tiếp cận tôn giáo từ góc độ luật học

Tiếp cận tôn giáo từ góc độ luật học

 •   10/06/2022 19:22:00
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên,Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học,Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn. Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Công tác Tôn giáo số 4 (188) - 2022, tr.11-15.
LÝ THUYẾT NHẬN THỨC LUẬN VÀ CHỨC NĂNG LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI Ở VIỆT NAM

LÝ THUYẾT NHẬN THỨC LUẬN VÀ CHỨC NĂNG LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI Ở VIỆT NAM

 •   10/06/2022 18:32:00
 •   Đã xem: 1335
 •   Phản hồi: 0
TS. Vũ Văn Chung
Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.
Bài đã đăng trên Tạp chí Công tác tôn giáo, số 11 năm 2020. Trang 41-44.
Ảnh. Hội nghị NCKHSV 2021 - 2022

Dữ liệu NCKHSV Bộ môn Tôn giáo học qua các năm (P2)

 •   31/05/2022 14:36:00
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
NCKHSV năm học 2021-2022
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THAM GIA	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 •   17/05/2022 14:38:00
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Văn Thanh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. & Ths. Hà Thị Xuyên
SỬ LIỆU PHẬT GIÁO THỜI LÊ SƠ TRONG TƯ LIỆU BI KÝ

SỬ LIỆU PHẬT GIÁO THỜI LÊ SƠ TRONG TƯ LIỆU BI KÝ

 •   05/01/2022 21:35:00
 •   Đã xem: 1001
 •   Phản hồi: 0
TS. Phạm Thị Chuyền, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2 (152) từ trang 34-62.
Ảnh minh họa

LUẬN VỀ TƯ DUY THÂN THỂ TRONG VĂN HÓA HAY VĂN HÓA THÂN THỂ VỚI TÍNH CẤP BÁCH CỦA HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

 •   03/01/2022 04:22:00
 •   Đã xem: 1811
 •   Phản hồi: 0
Trong những ngày này, dư luận xã hội đang dậy sóng phẫn nộ trước vụ việc bé gái Nguyễn Thái Vân An mới có 8 tuổi đã bị "dì ghẻ" bạo hành tới chết; em bé 3 tuổi ở Thạch Thất bị ghim 9 cây đinh vào đầu... Bài viết này cung cấp một góc nhìn học thuật về văn hóa thân thể, dưới góc độ liên ngành, nhằm góp thêm tiếng nói chống lại nạn bạo hành thân thể, hướng đến một nhận thức chung về tính tổng thể của văn hóa. Qua đó, cho thấy rõ sự cần thiết của tri thức lý luận về lĩnh vực này đối với đời sống hạnh phúc của mỗi cá nhân và tiến bộ văn minh xã hội. Tác giả bài viết: Đỗ Thị Minh Thảo - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Bài in trên tạp chí Dân tộc và thời đại (Hội dân tộc học và nhân học Việt Nam): “Mối quan hệ giữa văn hóa thân thể với văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể trong tính cấp bách của hiện thực đời sống văn hóa xã hội Việt Nam đương đại” (2017), số 192 (tháng 1+2) Chuyên san miền Trung, tr. 12 - 21.- Bài tham luận tại Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề thực tiễn” - Khoa Triết học, tr. 68 – 86. Tháng 7/2016.
5 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KHOA HỌC VỀ BIỂU TƯỢNG TÔN GIÁO

5 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KHOA HỌC VỀ BIỂU TƯỢNG TÔN GIÁO

 •   29/12/2021 09:42:00
 •   Đã xem: 599
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Thị Minh Thảo, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài tham luận: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO NGÀNH TÔN GIÁO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐHKHXH&NV, Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI”, tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 5 năm thành lập Bộ môn Tôn giáo học, trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, tháng 12/2021.
Ảnh MT. Mái cong chùa Tây Phương

HỘI NHẬP VĂN HÓA VỀ BIỂU TƯỢNG PHẬT GIÁO Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 •   28/12/2021 08:50:00
 •   Đã xem: 1172
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Thị Minh Thảo - Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Số 12 - 2021.
CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 294

CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 294

 •   28/12/2021 00:25:00
 •   Đã xem: 1041
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện Dân tộc học, VASS. Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3, tập 100, năm 2016, tr. 69-79. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 595-610.
Công chúa Lê Thị Ngọc Duyên, điêu khắc TK XVII

GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO - ĐÔI ĐIỀU CẦN BÀN

 •   26/12/2021 17:37:00
 •   Đã xem: 1005
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Thị Minh Thảo - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Bài in trên Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Số 11(60)/2017, tr. 55-61.
GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG TRUNG ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA (Qua phép so sánh giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Việt Nam)

GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG TRUNG ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA (Qua phép so sánh giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Việt Nam)

 •   26/12/2021 14:47:00
 •   Đã xem: 938
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Thị Minh Thảo - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Bài tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế “Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại”, Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo đương đại – Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, tr. 71 - 85, tháng 12/2016. Bài đăng trên Tạp chí Công tác tôn giáo, số 9(133)/2017, tr.13-17. Bài đã in trong cuốn sách "Tương tác mở trong mỹ học Việt Nam đương đại" (Tủ sách Mỹ học Việt Nam đương đại), tr. 185-200.
Ảnh minh họa

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH HỘI THẢO KHOA HỌC

 •   29/04/2021 19:52:00
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
[ Tổng hợp]
Ảnh minh họa

Dữ liệu NCKHSV Bộ môn Tôn giáo học qua các năm (P1)

 •   26/04/2021 18:38:00
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Hội thảo, tọa đàm

Hội thảo, tọa đàm

 •   21/01/2021 13:50:00
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 4, số 1

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây