Ảnh minh họa. Ảnh Hung Hoang.

ĐÀO TẠO TÔN GIÁO HỌC Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 •   25/12/2021 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh - Chủ nhiệm Bộ môn Tôn giáo học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. ĐHQGHN.Nguyễn Thúy Chinh - Trợ lý đào tạo Đại học Bộ môn Tôn giáo học - Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 273-282.
ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC CỦA MỘT SỐ VỊ CAO TĂNG THUỘC SƠN MÔN PHẬT GIÁO LINH QUANG – TRÀ LŨ TRUNG, NAM ĐỊNH

ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC CỦA MỘT SỐ VỊ CAO TĂNG THUỘC SƠN MÔN PHẬT GIÁO LINH QUANG – TRÀ LŨ TRUNG, NAM ĐỊNH

 •   25/12/2021 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Trương Văn Hưởng - Đại đức Thích Giác Hưởng. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 611- 623.
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   21/12/2021 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
TS. Trần Thị Hằng - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
Bài đã in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.545 - 552.
VÀI NÉT VỀ DẤU ẤN CỦA KINH PHÁP HOA TRONG VĂN BIA LÝ – TRẦN

VÀI NÉT VỀ DẤU ẤN CỦA KINH PHÁP HOA TRONG VĂN BIA LÝ – TRẦN

 •   20/12/2021 06:19:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
TS. Mai Thị Thơm, nguyên giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN. Bài viết đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 3 – 2015. Bài đã in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 351-362.
SUY NGHĨ VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

SUY NGHĨ VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

 •   06/06/2021 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
[TƯ LIỆU] PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị Quốc gia HCM. Bài đã in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.214-225.
Làng Hòa Hảo, Tỉnh An Giang, Ảnh: Nguyễn Hữu Thụ

ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG SẤM GIẢNG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO*

 •   06/06/2021 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
[TƯ LIỆU - THĂNG LONG LIBRARY] * Bài in trong Kỷ yếu Hội thảo Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam (2014). Nxb. Lý luận chính trị. Tr.333-336, và in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.385-388. Tác giả bài viết: Trương Hải Cường, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI LỐI SỐNG CỦA TÍN HỮU TIN LÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI LỐI SỐNG CỦA TÍN HỮU TIN LÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   02/06/2021 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 796
 •   Phản hồi: 0
[TƯ LIỆU - THĂNG LONG LIBRARY] Mã Phúc Thanh Tươi - Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chiên Đàn, Quảng Nam. Phụ giáo Viện Thánh Kinh Thần Học Tp. Hồ Chí Minh, vào năm 2017, bài đã in trong sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, Tr. 578-594.
PHẬT GIÁO VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Qua hình thức Hỏa táng sau khi mất)

PHẬT GIÁO VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Qua hình thức Hỏa táng sau khi mất)

 •   02/06/2021 06:56:00 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Thúy Thơm (Ni Sư Thích Minh Thịnh) - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cán bộ Kiêm nhiệm Bộ môn Tôn Giáo học, trường ĐHKHXH& NV, ĐHQGHN.
Nhà thờ Mằng Lăng - nhà thờ Công giáo, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ảnh. M.T

Cảm hứng văn chương của Nguyễn Việt Hà từ Kitô giáo

 •   29/05/2021 06:45:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
ThS. Phạm Văn Hải. Dẫn nguồn: Bài viết đã được in trong cuốn sách "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 465 - 472.
Max Weber, 1918

QUAN ĐIỂM CỦA MAX WEBER VỀ ISLAM

 •   28/05/2021 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
TS. Vũ Văn Chung, Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Dẫn nguồn: Bài viết đã được in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb Tôn giáo, 2017, tr. 226 - 244.
Ảnh minh họa

TIẾP CẬN CẤU TRÚC VÀ TIẾP CẬN VĂN HÓA TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC TÔN GIÁO

 •   25/05/2021 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
TS. Nguyễn Đức Truyến. Dẫn nguồn: Bài viết đã được in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb Tôn giáo, 2017, tr. 245-260.
Photo by Adrian Pingstone, https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh _Thánh

ĐÔI NÉT VỀ KINH THÁNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH THÁNH

 •   22/05/2021 01:30:00 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
[TƯ LIỆU] Tác giả Vũ Văn Hiếu - Nxb Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Bài viết đã được in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb Tôn giáo, 2017, tr. 446-451.
Tranh Hoa Mẫu đơn đá quý Phú Quý Bình An httpsxuongtranhgiahan com

Tâm quán Books giới thiệu sách chuyên khảo - liên ngành của Bộ môn Tôn giáo học

 •   09/05/2021 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách "Tương tác mở trong mỹ học Việt Nam đương đại" (Tủ sách mỹ học Việt Nam đương đại) hiện nay là sách chuyên khảo - liên ngành, được sinh viên tham khảo kết hợp với Tập bài giảng các môn học sau đây của ngành Tôn giáo học: Biểu tượng học tôn giáo, Lịch sử nghệ thuật tôn giáo và nghệ thuật học tôn giáo.
Ảnh. Susan Tran

Thiên đường và địa ngục

 •   06/05/2021 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Tâm quán BooksTel: 0979 344 068
Ảnh minh họa. Ảnh Hung Hoang.

Thăng Long Library

 •   29/04/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
[ Giới thiệu ] Mục Thư viện Thăng Long trên Website Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, sẽ cập nhật các đầu sách có trong thư viện của Bộ môn Tôn giáo học giới thiệu tới sinh viên và học viên SĐH. Ngoài ra còn cung cấp các bài giới thiệu sách nghiên cứu Tôn giáo học hay và giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc... tôn giáo xs phục vụ học tập và NCKHSV
https://vi.wikipedia.org

Khóa luận, luận văn, luận án

 •   27/04/2021 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
2019 - 2020 2020 - 2021
Tranh Hoa Mẫu đơn đá quý Phú Quý Bình An httpsxuongtranhgiahan com

Tâm quán Books

 •   26/04/2021 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Sách Tâm quán của BMTGH với tôn chỉ mục đích giới thiệu và cung cấp tới sinh viên và độc giả những đầu mục sách nghiên cứu TGH có giá trị, và sách bổ trợ cho công việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập TGH. Đặc biệt là sách của các thầy cô giảng viên của BMTGH. Tel liên hệ mua sách: 0979 344 068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây