NHẬN THỨC VỀ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO CÒN CẦN ĐIỀU GÌ?

NHẬN THỨC VỀ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO CÒN CẦN ĐIỀU GÌ?

 •   31/08/2022 16:42:00
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
GS.TS Đỗ Quang Hưng,Trường Đại học KHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Thư viện Thăng Long

PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI QUA LĨNH VỰC GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

 •   13/06/2022 18:54:00
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Hòa thượng Danh Lung
Thư viện Thăng Long

CÔNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 •   13/06/2022 18:14:00
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
TS. Trần Thị Hằng & Cử nhân Nguyễn Thị Thúy Chinh, Bộ môn Tôn giáo học, trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.
Ảnh minh họa

CỘI NGUỒN CỦA Ý THỨC THẨM MỸ VÀ SỰ THỨC TỈNH NHỮNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA CON NGƯỜI

 •   10/06/2022 06:36:00
 •   Đã xem: 3492
 •   Phản hồi: 0
Đỗ Thị Minh Thảo, Bộ môn Tôn giáo học, trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.
Thư viện Thăng Long

BIA - TẾ PHẨM THÁNH KHIẾT TRONG CÁC NGHI THỨC TÔN GIÁO AI CẬP CỔ

 •   10/06/2022 02:59:00
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
TS. Bùi Thị Ánh VânBộ môn: Tôn giáo họcTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănBài đã in trên Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Số 196, tr. 32 – 39.
Thư viện Thăng Long

PHẬT GIÁO KIÊN GIANG VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN

 •   23/05/2022 19:19:00
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Ban TTXH PGVN tỉnh Kiên Giang.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘi THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘi THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 •   23/05/2022 18:57:00
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.
Thư viện Thăng Long

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   22/05/2022 11:37:00
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Ban TTXH Phật giáo tỉnh Bình Định
Thư viện Thăng Long

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CỦA CHÙA PHƯỚC TƯỜNG (XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH)

 •   22/05/2022 00:17:00
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
ThS. Sơn Ngọc Khánh, giảng viên trường ĐH Trà Vinh.
Thư viện Thăng Long

TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ

 •   20/05/2022 08:28:00
 •   Đã xem: 523
 •   Phản hồi: 0
Ban TTXH PGVN tỉnh Phú Thọ
Tranh Hoa Mẫu đơn đá quý Phú Quý Bình An httpsxuongtranhgiahan com

TƯƠNG TÁC MỞ TRONG MỸ HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI (TỦ SÁCH MỸ HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI)

 •   26/12/2021 23:45:00
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Tâm quán BooksTel: 0979 344 068
Ảnh minh họa. Ảnh Hung Hoang. Thư viện Thăng Long

ĐÀO TẠO TÔN GIÁO HỌC Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 •   25/12/2021 11:23:00
 •   Đã xem: 934
 •   Phản hồi: 0
PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh - Chủ nhiệm Bộ môn Tôn giáo học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. ĐHQGHN.Nguyễn Thúy Chinh - Trợ lý đào tạo Đại học Bộ môn Tôn giáo học - Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 273-282.
Thư viện Thăng Long

ĐÓNG GÓP CHO ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC CỦA MỘT SỐ VỊ CAO TĂNG THUỘC SƠN MÔN PHẬT GIÁO LINH QUANG – TRÀ LŨ TRUNG, NAM ĐỊNH

 •   25/12/2021 11:11:00
 •   Đã xem: 1038
 •   Phản hồi: 0
Trương Văn Hưởng - Đại đức Thích Giác Hưởng. Bài in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 611- 623.
Thư viện Thăng Long

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 •   21/12/2021 07:55:00
 •   Đã xem: 6056
 •   Phản hồi: 0
TS. Trần Thị Hằng - Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Bài đã in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.545 - 552.
Thư viện Thăng Long

VÀI NÉT VỀ DẤU ẤN CỦA KINH PHÁP HOA TRONG VĂN BIA LÝ – TRẦN

 •   20/12/2021 18:19:00
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
TS. Mai Thị Thơm, nguyên giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN. Bài viết đăng trên Tạp chí Hán Nôm, số 3 – 2015. Bài đã in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr. 351-362.
Thư viện Thăng Long

SUY NGHĨ VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

 •   06/06/2021 05:20:00
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
[TƯ LIỆU] PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị Quốc gia HCM. Bài đã in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.214-225.
Làng Hòa Hảo, Tỉnh An Giang, Ảnh: Nguyễn Hữu Thụ

ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG SẤM GIẢNG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO*

 •   06/06/2021 01:00:00
 •   Đã xem: 7490
 •   Phản hồi: 0
[TƯ LIỆU - THĂNG LONG LIBRARY] * Bài in trong Kỷ yếu Hội thảo Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam (2014). Nxb. Lý luận chính trị. Tr.333-336, và in trong cuốn sách: "Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam quá trình hình thành và phát triển" của Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Nxb. Tôn giáo, 2017, tr.385-388. Tác giả bài viết: Trương Hải Cường, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây