TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN TÔN GIÁO HỌC, NĂM HỌC 2022-2023

Thứ ba - 11/07/2023 10:54
TS. Trịnh Thị Lan


 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN TÔN GIÁO HỌC
                     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

         Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

 

 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN TÔN GIÁO HỌC,
NĂM HỌC 2022-2023

 
 
I. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023
- Tổng số sinh viên tham gia NCKH/tổng số sinh viên, tỷ lệ tham gia: 34/196 sinh viên (17,35%):
- Tổng số công trình NCKHSV: 17 công trình (danh mục công trình kèm theo)
- Đề tài trọng điểm: 01 công trình.
- Số lượng đề tài đạt giải cấp Bộ môn: 10 đề tài, trong đó có 02 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba (danh mục công trình đạt giải kèm theo).
- Số lượng công trình đạt giải cấp Trường: 05 công trình trong đó có 01 giải nhất và 04 giải nhì (Danh mục công trình công trình kèm theo)
II. Đánh giá về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023
1. Ưu điểm:
Sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học, chất lượng báo cáo nghiên cứu đạt chất lượng tốt
2. Hạn chế:
Tuy nhiên số sinh viên tham gia vẫn chưa đồng đều giữa các khóa, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ tư.
3. Giải pháp, kiến nghị:
Tăng cường vận động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn.
Hỗ trợ kinh phí cho Sinh viên nghiên cứu khoa học

 
 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
 NĂM HỌC 2022 – 2023
 
STT Họ và tên
 sinh viên
 
Mã số
sinh viên
Khóa Tên công trình Giảng viên hướng dẫn
1 Nguyễn Quế Anh
Vũ Thị Tố Uyên
 

K65
Bước đầu nghiên cứu sự dung hợp tôn giáo tín ngưỡng tại quần thể di tích chùa Bổ Đà, thôn Tiên Cát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ThS. Trần Anh Đào
2 Trịnh Thị Quỳnh Anh   K65 Một số hình thức thực hành thiền Phật giáo có khả năng ứng dụng vào giải tỏa căng thảng cho sinh viên Việt Nam hiện nay (trường hợp sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Phạm Thị Chuyền
3 Chu Thị Phương Anh
Lê Thị Ngọc
  K66 Ảnh huởng của Phật Giáo trong ghi lễ tang ma của người Việt TS. Nguyễn Hữu Thụ
4 Phạm Thế Anh
 
  K67 Những ảnh hưởng của tôn giáo tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay TS. Trần Bách Hiếu
5 Vũ Thị Hồng Chinh
Nguyễn Hà Minh
Nguyễn Duy Hải
  K66
 
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Dao Quần Chẹt huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội TS. Vũ Văn Chung
6 Nguyễn Thị Thu Hải
Bùi Hoàng Sơn
Nguyễn Mạnh Tú
  K66
 
Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần và nghi lễ “Thượng Đồng” trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần của người Việt tại khu vực Hà Nội TS. Nguyễn Hữu Thụ
7 Lê Thiệu Hân
Phạm Thanh Dương
Nguyễn Ngọc Cường Duy


 
K66
K66
K65
 
Quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lê-Nin về nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo và việc vận dung vào Việt Nam hiện nay PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
8 Vũ Trung Hiếu
Bùi Thanh Tâm
Nguyễn Thùy Trang
 
  K66
 
Phật Giáo và Công Giáo với cộng đồng LGBTQ ở Hà Nội hiện nay TS. Phạm Thị Chuyền
9 Mai Việt Hùng
Nguyễn Thế Hùng
  K65 Tín ngưỡng thờ thành hoàng làng và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của cư dân Hà Nội TS. Bùi Thị Ánh Vân
10 Chu Thị Linh   K65 Nhân sinh quan Phật giáo trong bộ Kinh Hộ Trì Paritta của Phật giáo Theravãda TS. Phạm Thị Chuyền
11 Tạ Hồng Nhung
Nguyễn Thúy Đảm 
 


 

K64
Mối quan hệ giữa tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng với các yếu tố văn hóa dân gian ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam TS. Bùi Thị Ánh Vân
12 Phùng Thị Thư
Hà Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Ngọc Phượng

 
K65 Nội dung pháp luật và thực trạng quản lý về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiên nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
13 Lê Thị Ngọc Trâm
Phạm Minh Quân
Nguyễn Trịnh Đức
  K66
 
Sự biến đổi thờ cúng tổ tiên dưới tác động của quá trình đô thị hóa vào những năm 20 của thế kỷ XXI trong các gia đình tại làng Tây Tựu (làng Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới
14 Nguyễn Quỳnh Trang
 
K66
 
Quy định về thực phẩm Halal và Haram trong giáo luật Islam TS. Nguyễn Hữu Thụ
15 Nguyễn Thị Phượng Quỳnh
 
 
K64
Diến giải các trạng thái tâm trong thiền Vipassana và diến giải các trạng thái Psyche trong Phân Tâm Học TS. Phạm Thị Chuyền
16 Lò Thái Sơn   K66
 
Nghi lễ: Nếp - Tạy trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Thái đen ở xã Búng Lao, huyện Mường Ảng tỉnh Điên Biên TS. Trần Thị Hằng
17 Nguyễn Quang Vinh
Dương Ngọc Sâm
  K66
 
Đời sống đạo của người Công Giáo ở xứ Từ Châu, giáo hạt Thanh Oai, giáo phận Hà Nội (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) hiên nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
 
 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
 ĐẠT GIẢI CẤP BỘ MÔN NĂM HỌC 2022 – 2023
 
STT Giải Họ và tên
 sinh viên
Khóa Tên công trình Giảng viên hướng dẫn
1 Giải Nhất

 

Nguyễn Thị Thu Hải
Bùi Hoàng Sơn
Nguyễn Mạnh Tú
K66
 
Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần và nghi lễ “Thượng Đồng” trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần của người Việt tại khu vực Hà Nội TS. Nguyễn Hữu Thụ
2 Giải Nhất


 
Nguyễn Quang Vinh
Dương Ngọc Sâm
K66
 
Đời sống đạo của người Công Giáo ở xứ Từ Châu, giáo hạt Thanh Oai, giáo phận Hà Nội (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) hiên nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
3 Giải Nhì

 

Nguyễn Quế Anh
Vũ Thị Tố Uyên

K65
Bước đầu nghiên cứu sự dung hợp tôn giáo tín ngưỡng tại quần thể di tích chùa Bổ Đà, thôn Tiên Cát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ThS. Trần Anh Đào
4 Giải Nhì

 
Phùng Thị Thư
Hà Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
K65 Nội dung pháp luật và thực trạng quản lý về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiên nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
5 Giải Nhì Nguyễn Quỳnh Trang K66
 
Quy định về thực phẩm Halal và Haram trong giáo luật Islam TS. Nguyễn Hữu Thụ
6 Giải Ba

 

Trịnh Thị Quỳnh Anh


 

K65
Một số hình thức thực hành thiền Phật giáo có khả năng ứng dụng vào giải tỏa căng thảng cho sinh viên Việt Nam hiện nay (trường hợp sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội TS. Phạm Thị Chuyền
7 Giải Ba

 
Vũ Thị Hồng Chinh
Nguyễn Hà Minh
Nguyễn Duy Hải
K66 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Dao Quần Chẹt huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội TS. Vũ Văn Chung
8
Giải Ba
 

Chu Thị Linh
K65 Nhân sinh quan Phật giáo trong bộ Kinh Hộ Trì Paritta của Phật giáo Theravãda TS. Phạm Thị Chuyền
9 Giải Ba

 
 
Tạ Hồng Nhung
Nguyễn Thúy Đảm 
 

K64
Mối quan hệ giữa tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng với các yếu tố văn hóa dân gian ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam TS. Bùi Thị Ánh Vân
10 Giải Ba
 
Lê Thị Ngọc Trâm
Phạm Minh Quân
Nguyễn Trịnh Đức
K66
 
Sự biến đổi thờ cúng tổ tiên dưới tác động của quá trình đô thị hóa vào những năm 20 của thế kỷ XXI trong các gia đình tại làng Tây Tựu (làng Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) PGS.TS. Đỗ Thị Hòa Hới
 
 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
 ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023
 
STT Giải Họ và tên
 sinh viên
Khóa Tên công trình Giảng viên hướng dẫn
1 Giải Nhất


 
Nguyễn Quang Vinh
Dương Ngọc Sâm
K66
 
Đời sống đạo của người Công Giáo ở xứ Từ Châu, giáo hạt Thanh Oai, giáo phận Hà Nội (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) hiên nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
2 Giải Nhì

 

Nguyễn Thị Thu Hải
Bùi Hoàng Sơn
Nguyễn Mạnh Tú
K66
 
Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần và nghi lễ “Thượng Đồng” trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần của người Việt tại khu vực Hà Nội TS. Nguyễn Hữu Thụ
3 Giải Nhì

 

Nguyễn Quế Anh
Vũ Thị Tố Uyên

K65
Bước đầu nghiên cứu sự dung hợp tôn giáo tín ngưỡng tại quần thể di tích chùa Bổ Đà, thôn Tiên Cát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ThS. Trần Anh Đào
4 Giải Nhì

 
Phùng Thị Thư
Hà Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
K65 Nội dung pháp luật và thực trạng quản lý về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiên nay PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
5 Giải Nhì Nguyễn Quỳnh Trang K66
 
Quy định về thực phẩm Halal và Haram trong giáo luật Islam TS. Nguyễn Hữu Thụ

 

Tác giả: DRS

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây